AAF

Лиляна Бакайоко е Председател на Асоциация на адвокатите франкофони.

AАФ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност. Организацията има за цел да обединява френскоговорящи адвокати, които се стремят да промотират франкофонията и да допринасят за развитието на правото.

Сред основните мисии на ААФ се намира извършването на действия устремени към постигането на следните цели:

развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;

развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката и културата;

реализиране и насърчаване на обмен на информация относно съдържанието и практическото приложение на законодателствата на Франция, България и други страни от франкофонската общност;

активно ангажиране на адвокатите с международно сътрудничество и подпомагане на развитието на всякакви професионални и културни прояви с участие на адвокати практикуващи във Франция, в България и в други страни от франкофонската общност;

насърчаване на установяването и прилагането на добри европейски практики в областта на адвокатската професия;

формулиране на предложения за промени в законодателството;

насърчаване на еволюцията на правните норми.

Асоциация на адвокатите франкофони партнира с Френско-българската търговска и индустриална камара.

За повече информация, може да посетите Интернет сайта на ААФ, https://aaf-avocats.com.