Адвокат упражняващ френско и българско право

Франкофонска адвокатска кантора

Лиляна Бакайоко е положила клетва като адвокат от Парижка адвокатска колегия през 2004 г. Тя също така е станала адвокат от Софийска адвокатска колегия през 2010 г. Понастоящем тя практикува в двойното качество на адвокат от Парижка адвокатска колегия и адвокат от Софийска адвокатска колегия. Преди да създаде своя собствена кантора през 2011 г., тя е придобила професионален опит в реномирани кантори установени във Франция и в България. Адвокатската й кантора предоставя юридически услуги на френски, английски и български език, в областта както на френското, така и на българското право.

В допълнение към опита й като правен практик, и в продължение на защитата на докторската й дисертация и на публикуването на книгата й „Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век)“, („L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)“, Лиляна Бакайоко е придобила и ценен теоретичен опит, като е преподавала в продължение на десет години различни юридически материи във висши учебни заведения, класиращи се сред най-добрите във Франция. Преди да се посвети на развитието на своята собствена кантора, тя е преподавала в следните висши учебни заведения:

» Професионален обучител за адвокати по Международно частно право, Училище за професионално обучение на Адвокатските колегии към Парижки апелативен съд (École de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB)), Париж, Франция, 2007-2008 г.

» Професор по Търговско право, за студенти в първи курс, Европейско бизнес училище (European Business School (EBS)), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Професор по Английско търговско право (на английски), за студенти в бакалавър, Висше търговско училище на Лил (École Supérieure de Commerce de Lille (ESC Lille)), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Професор по Право на конкуренцията, за студенти в следдипломна квалификация, Висше училище по администрация и мениджмънт (École Supérieure d’Administration et de Management (ESAM)), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Професор по Европейско право (на английски), за студенти в бакалавър, Висше училище по администрация и мениджмънт (École Supérieure d’Administration et de Management (ESAM)), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Професор по Въведение в правото, за студенти в първи курс, Висше търговско училище на Лил (École Supérieure de Commerce de Lille (ESC Lille)), Париж, Франция, 2006-2007 г. ; Европейско бизнес училище (European Business School (EBS)), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Професор по Юридически контекст (Въведение в правото ; Право на договорите), за студенти в следдипломна квалификация, Университетски институт по технология към Университет Марн ла Вале (I.U.T. de l’Université Marne la Vallée), Франция, 2006-2007 г.

» Преподавател по Търговско право, за студенти във втори курс, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2004-2006 г.

» Преподавател по Дружествено право, за студенти в бакалавър, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2002-2003 г. ; Университет Париж XII – Вал де Марн (Université Paris XII – Val de Marne), Париж, Франция, 2004-2006 г.

» Преподавател по Право на кредитните инструменти, за студенти в бакалавър, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2007-2009 г.

» Преподавател по Право на затруднените дружества, за студенти в бакалавър, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2007-2008 г.

» Преподавател по Гражданско право, за студенти в първи курс, Свободен университет по право, икономика и мениджмънт (Faculté Libre de Droit, d’Economie et de Gestion), Париж, Франция, 2006-2007 г.

» Преподавател по Семейно право, за студенти в първи курс, Университет Париж XII – Вал де Марн (Université Paris XII – Val de Marne), Париж, Франция, 2004-2006 г. и 2007-2008 г.

» Преподавател по Облигационно право, за студенти във втори курс, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 1999-2000 г.

» Преподавател по Право на обезпеченията, за студенти в магистър, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2001-2002 г.

» Преподавател по Въведение в правото, за студенти в първи курс, Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), Париж, Франция, 2000-2001 г.; Университет Париж XII – Вал де Марн (Université Paris XII – Val de Marne), Париж, Франция, 2005-2007 г.